Általános Szerződési Feltételek

Ez a dokumentum utoljára 2020. június 10-én volt frissítve.

Általános Szerződési Feltételek
Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webáruház működésével, megrendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.
Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltató weblapján és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki.
SZOLGÁLTATÓ ADATAI:
A szolgáltató neve: HORNOS KFT
HORNOS Vállalkozó, Termeltető és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
A szolgáltató székhelye: 2600 Vác, Zrínyi utca 39.
Cégjegyzékszáma: 13-09-060717
Adószáma: 10305083-2-13
Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Pest-megyei Bíróság, mint Cégbíróság
A szerződés nyelve: magyar
A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a szerződések iktatásra nem kerülnek.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: uzlet@hornos.hu
A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:
DunaWeb Szolgáltató kft, 2600 Vác, Szüret utca 14.
E-mail: info@dwb.hu
Tel.: +3627999090
ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:
A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
A jelen Szabályzat 2020. május 25. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 8 (azaz nyolc) nappal a weboldalakon közzéteszi. A Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
A Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webáruházba/weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webáruháznak –, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webáruház tartalmának megtekintésére.
A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webáruház/weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webáruházban megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. 
REGISZTRÁCIÓ
A Felhasználó a weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.
A Felhasználó a regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A regisztráció során megadott valótlan vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmisnek minősül. A Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben a Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.
A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.
Cég vagy egyéni vállalkozói regisztráció esetén a megadott adószám egy manuális ellenőrzésen megy keresztül, mely sikerességéről a Felhasználót email-ben értesítjük. A Felhasználó regisztrációja ezt követően válik aktívvá. 
MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE
A webáruházban a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságtól, illusztrációként szerepelhetnek.
Nem vállalunk felelősséget a webáruházban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete közötti különbözőség miatt.
A megjelenített termékek online/személyesen/telefonon rendelhetőek meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők (emellett EUR-ban is megjelenítjük őket), tartalmazzák a törvényben előírt ÁFA-t, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját.
Esetenként külön csomagolási költség kerül felszámításra. 
Árazás, kedvezmények:
A Szolgáltató több árral dolgozik. Kedvezményt nyújt darabszám alapján: meghatározott mennyiségű vásárlás esetén az ár kedvezőbb. Kedvezményt nyújt a Szolgáltató havi forgalom alapján is. Rendszeres havi forgalom alapján különböző kategóriába soroljuk ügyfeleinket. .
A webáruházban, a bejelentkezést követően a Felhasználó a beállított kategóriájának megfelelő árakat látja.
Áraink publikusak, weboldalunkon bejelentkezés nélkül is megtekinthetőek. Ilyenkor nem a valamely kategóriába sorolt személyes árakat látja az érdeklődő.
Ütemezett szállítási szolgáltatásunkat gyártók vehetik igénybe. Adott időben a megrendelt árut a kialkudott áron szállítja a Szolgáltató. Az ár ilyenkor visszavonásig érvényes, és eltérő az eddigi kalkulációktól.
Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

Termék előjegyzés:
Megrendelés esetén azok a termékek, melyek épp nincsenek raktárkészleten vagy a rendelési mennyiség egy részét érik csak el, előjegyzésre kerülnek. Ebben az esetben a Felhasználó a rendelés folyamán a Kosárban döntheti el, hogy azonnali részszállítást kér vagy a rendelését a hiányzó termék(ek)kel együtt szeretné megkapni. Részszállítás esetén a rendelések további szállítási költséget vonnak maga után.
Raktáron nem szereplő tételeket is beszerzünk, melyeket szintén előjegyzésre veszünk fel. Az áru megérkezésekor telefonon vagy email-ben értesítjük megrendelőinket.

RENDELÉS MENETE
A Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webáruházba.
A Felhasználó a megvásárolni kívánt termék(ek) darabszámát beállítja.
A Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket.
(A Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a weboldalon látható „bevásárlókosár” jelre kattintva.)
Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát.
A „szemetes” gombra kattintva törölheti az adott terméket a kosarából. Ezután automatikusan frissül a kosár tartalma.
A Felhasználó kiválasztja a szállítási-, ill. a fizetési módot, majd a szállítási címet.
A Felhasználó megadja a saját külső rendelésszámát, amennyiben rendelkezik ilyennel.
A Felhasználó a Megjegyzés mezőben jelzi a Szolgáltató felé a megrendeléssel kapcsolatos egyéb kéréseit.
A Felhasználó bejelöléssel elfogadja az ÁSZF-et és az Adatkezelési tájékoztatót, amivel igazolja, hogy elolvasta és tudomásul vette.
A Felhasználó rákattint a ’Rendelés folytatása’ gombra.
A Felhasználó a ’Rendelés összesítés’ oldalon átnézi a rendelési, illetve a személyes adatait, és ha mindent megfelelőnek talál, rákattint a ’Rendelés véglegesítése’ gombra.
Sikeres megrendelés esetén a Felhasználó email-ben kap visszaigazolást a Szolgáltatótól.
Amennyiben a visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított – a szolgáltatás jellegétől függő – elvárható határidőn belül, de legkésőbb következő munkanaptól számított 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő megérkezettnek a Szolgáltatóhoz, illetve a Felhasználóhoz, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert a Felhasználó hibás e-mail címet adott meg a regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

FIZETÉSI MÓDOK
Üzletünkben készpénzes (vagy bankkártyás) fizetésre van lehetőség. Továbbá számla vagy díjbekérő alapján a megrendelés(eke)t előre is ki lehet fizetni banki átutalással.
Halasztott fizetéssel történő, tehát utólagos átutalással csak egy keretmegállapodás után lehetséges a számlá(ka)t kiegyenlíteni.
Házhoz szállítás esetén utánvéttel történő fizetés lehetséges (az áru átvételekor készpénzben fizet a Felhasználó a szállítást végző cég képviselőjének).
Webáruházunkban a Felhasználónak lehetősége van online bankkártyás fizetésre is, melyet az OTP Bank SimplePay szolgáltatásán keresztül tud igénybe venni.
SimplePay adattovábbítási nyilatkozat:
Tudomásul veszem, hogy a(z) HORNOS Vállalkozó, Termeltető és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (2600 Vác, Zrínyi Miklós utca 39. adatkezelő által a(z) www.hornos.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím adatok és szállítási cím adatok.
Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff